Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndirAraştırma Yöntemleri Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir

Araştırma, kişinin yaşadığı toplumu ve çevreyi tanımak, karşılaştığı sorunlara çözüm yolları bulmak ve yeni keşif ve icatlarda bulunmak için giriştiği sistematik çabadır. Bu çaba bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup olmadığının kontrol edilmesi için harcanır. Bu esnada belli amaçlarla ve sistemli süreçler yoluyla konuya ve sorunlara ilişkin veriler toplanır, toplanan veriler analiz edilir ve bir sonuca ulaşılır. Ancak, sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde sorunların karşılıklılığı, çeşitliliği, çok boyutluluğu, çok sebepliliği, çok sonuçluluğu ile sorulara aranan cevapların daha sağlıklı ve açıklayıcı olma ihtiyacı, araştırma yaklaşımlarının da çeşitlenmesine yol açmıştır. Böylece “nicel” ve “nitel” olmak üzere iki tür araştırma yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Ders notlarını aşağıdan pdf olarak indirip çalışmaya başlayabilirsiniz.

Paylaşmak Güzeldir
Örgütsel Davranış Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir Altın Anahtar Yayınları YGS LYS Dil Ve Anlatım Türk Edebiyatı PDF İndir