Diferansiyel Denklemler PDF İndir

Diferansiyel denklemler, Matematikte fonksiyonların bir veya birden çok değişkene göre türevleri ile ilişkili denklemlerdir. Diferansiyel denklemler temel olarak iki kola ayrılırlar: Normal diferansiyel denklemler (veya adi diferansiyel denklemler) Kısmi diferansiyel denklemler. Konuyla ilgili tüm soruları bulabiliceğiniz bu kitabı aşağıdan indirebilirsiniz.

 

Paylaşmak Güzeldir
Lineer Cebir Ders Notları PDF İndir Dîvânü Lugati’t-Türk PDF İndir