Divan-ı Lügat’it Türk PDF İndir

Eserin yazarı olan Kaşgarlı Mahmut,şehzadedir.Eser,Türk boyları arasında derlenmiştir ve o dönemki (Karahanlı)Türk boy ve tarihi açısından bilgi verir.En eski Türk şiir örneklerini bünyesinde barındıran eser aynı zamanda Türk Dili üzerine ilk bilimsel tasniftir.Devrindeki sözlüklerden farklıdır.Tek bir yazması vardır,yazarın elinden çıkan eser yoktur.Ali Emiri(Diyarbakır)Tüm varını yoğunu kitaplara vermiştir.Divan-ı Lügat-it Türk’ün peşine düşmüş ve muazzam eseri Türk kültür hayatına kazandıran kişi ünvanını almıştır. Kitabı pdf olarak aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Yapıtın Genel Özellikleri
– 11. yüzyılda yazılmıştır.
– Türkçenin ilk sözlüğü, antolojisi, ansiklopedisi ve dil bilgisi kitabıdır.
– Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin yaygınlığını göstermek için yazılmıştır.
– Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır.
– Yazarı, birçok Türk boyunu gezerek derlemeler yapmıştır.
– Sözcükleri güzel örnekleyen atasözleri ve şiirler kullanmıştır. (Bu özelliği, onun, kendinden sonraki Türk yazını için çok önemli bir kaynak olmasını sağlamıştır.)
– Toplam 7500 Türkçe sözcük içerir.

 

Paylaşmak Güzeldir
Diferansiyel Denklemler PDF İndir Matlab Eğitim Kitapları Serisi PDF İndir