Diferansiyel Denklemler PDF İndir Diferansiyel denklemler, Matematikte fonksiyonların bir veya birden çok değişkene göre türevleri ile ilişkili denklemlerdir. Diferansiyel denklemler temel olarak iki kola ayrılırlar: Normal diferansiyel denklemler (veya adi diferansiyel denklemler) Kısmi diferansiyel denklemler. Konuyla ilgili tüm soruları bulabiliceğiniz bu...