Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir kategorisindeki tüm yazılar

Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir

Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir Araştırma, kişinin yaşadığı toplumu ve çevreyi tanımak, karşılaştığı sorunlara çözüm yolları bulmak ve yeni keşif ve icatlarda bulunmak için giriştiği sistematik çabadır. Bu çaba bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup olmadığının...

Örgütsel Davranış Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir

Örgütsel Davranış Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir Örgütsel davranış bilimi fizik ve doğa bilimlerinin takip ettiği yöntemlerden çok farklı bir yol takip etmez. Yani en basit bir biçimde gözlem yapar, hipotezler kurar ve hipotezleri deney yoluyla ispatlamaya çalışır. Ders...

Performans ve Kariyer Yönetimi

Performans ve Kariyer Yönetimi Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir Kariyer Yönetimi faaliyetleri ise çalışanın yetenek ve ilgi alanları kapsamında kariyer ilerletme faaliyetlerininin planlamasıdır. Kariyer Yönetimi işe başlama, atama/ terfi/ transfer iş/ alan değişikliklerini kapsar.  Ders notlarını aşağıdan indirebilirsiniz. İyi...

Stratejik Yönetim Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir

Stratejik Yönetim Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir Stratejik yönetim, özel sektör, kamu sektörü ve üçüncü sektörde (kar amacı gütmeyen gönüllü sektörde) faaliyet gösteren tüm organizasyon- larda geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin be- lirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması...

Tüketim ve Yatırım Teorileri Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir

Tüketim ve Yatırım Teorileri Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir Kapalı bir ekonomide milli gelir ve istihdam düzeyini belirleyen iki harcama kalemi vardır: Yatırım (I) ve Tüketim harcamaları (C). Yatırım harcamaları tüketim harcamalarına nazaran daha çok dalgalanmalar gösterir ve çarpan...

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir İnsan kaynakları yönetimi (İKY), herhangi bir organizasyonda insan kaynaklarının organizasyona, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde bulunulan yerin yasalarına ters düşmeyecek şekilde, etken yönetilmesini sağlayan fonksiyon ve çalışmalarının tümüdür. Ders notlarını...

Proje Yönetimi ve Değerlendirme Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir

Proje Yönetimi ve Değerlendirme Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. Yüksek Lisans Ders notları pdf dosyasını aşağıdan indirebilirsiniz. İyi çalışmalar...

Çağdaş İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Ders Notları Pdf İndir

Çağdaş İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir İnsanların iş birliği yapmalarını sağlama ve onları bir amaca doğru yöneltme işlerinin ve faaliyetlerinin tümüne “İşletme yönetimi” denilmektedir. Bu derse ait notları aşağıdan pdf olarak indirebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

Finansal Yönetim Yüksek Lisans Ders Notları Pdf İndir

Finansal Yönetim Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir Yüksek Lisans Ders Notları : Finansal yönetim kısa tabiri ile İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanarak uygun varlıklara yatırılmasıdır. Finansal yönetim ile alakalı tezler, sunumlar, ders notları vb. tüm ders materyallerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz....