Tüketim ve Yatırım Teorileri Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndirTüketim ve Yatırım Teorileri Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir

Kapalı bir ekonomide milli gelir ve istihdam düzeyini belirleyen iki harcama kalemi vardır: Yatırım (I) ve Tüketim harcamaları (C). Yatırım harcamaları tüketim harcamalarına nazaran daha çok dalgalanmalar gösterir ve çarpan etkisi (multiplier effect) ile milli gelir ve istihdam üzerinde daha geniş etkiler yapar. Böylece yatırım yoluyla yaratılan gelir bu amaçla yapılan harcamalardan birkaç daha fazla olmaktadır. Yatırım: Belli bir dönemde bir ekonomide mevcut sermaye malları ve teçhizat stokuna yapılan net ilavedir.Eskime ve aşınma bedeli (depreciation) kadar yatırıma telafi edici(ikame) yatırım denir.Menkul değerlerin (hisse senedi,tahvil..) satın alınması yatırım değildir; çünkü yeni üretim kapasitesi yaratmamıştır. Ders notlarını aşağıdan pdf olarak indirebilirsiniz. İyi çalışmalar.

Paylaşmak Güzeldir
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir Stratejik Yönetim Yüksek Lisans Ders Notları PDF İndir