Türkler Ansiklopedisi 21 Cilt PDF İndir

Tam tamına 21 ciltten oluşan Türkler ansiklopedisini sizlere ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Bu ansiklopedide Türklerin doğuşunu, Türk tarihini, Türk kültürünü ve daha birçok konuya rastlayabilirsiniz.Herkese iyi okumalar. Türkler ansiklopedisini indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız

Türklerin dört bin yıllık bilinen tarihlerinde, başta Asya, daha sonra da Avrupa ve Afrika kıtalarında çok değişik coğrafyalarda devlet kurmaları ve yaşamaları, her zaman dünyanın ilgisi çekmiştir. Zira dört bin yıllık bu uzun dönemde, Hint, Fars, Bizans, Arap ve nihayet Batı kültürü ile karşı karşıya gelen ve iç içe yaşayan Türklerin, benliklerini kaybetmemeleri, sahip oldukları öz kültürlerini devam ettirmeleri, kendilerinin de ne denli sağlam bir kültüre sahip olduklarını ispat ederken bu medeniyetler arasında etkileşimin ölçüsü hep merak edilmiştir. Bilhassa Karadeniz‟in Kuzeyinden Doğu Avrupa’ya, oradan da İtalya ve Fransa içlerine kadar ilerleyen çeşitli Türk kavimlerinin bıraktıkları etkiler ve daha sonra Balkanlarda oluşan Türk asıllı devletler bu ilgiyi daha da artırmıştır. Nihayet doğu-batı ticareti ve İslam dünyasına hakim olan Türklerin ulaştıkları medeniyetin Batı üzerindeki tesiri, Batılı müsteşriklerin ve seyyahların eserlerine konu olmuştur.

Paylaşmak Güzeldir
Veri Yapıları ve Algoritmalar Ders Notları PDF İndir Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1-2 PDF İndir